fortepan osztondijra valo palyazasbol

Nyílt levél a Művészeti Alapnak a hallgatók kizárásáról az ösztöndíjra való pályázásból

Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük a Kapitál folyóirat nyílt levelét, amivel támogatni szeretnénk tiltakozásukat.

A Művészeti Alap (Fond na podporu umenia – FPU) döntése a bármilyen fokozatú hallgatók kizárásáról a kutatási és alkotási ösztöndíjra való pályázati lehetőségből az FPU-nál meglepetéssel és aggodalommal töltött el bennünket. Ezeket a változásokat a „Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2023” (A Művészeti Alap támogatói tevékenységének struktúrája a 2023-as évre) nevű pdf dokumentumban közölték, ahol az előző évekkel ellentétben a minden ösztöndíj-alprogramban a „Nem jogosult pályázók” mezőben ez áll:

„A középiskolák, konzervatóriumok, továbbképzésre járó diákok, valamint a főiskolák és egyetemek minden szintű (Bc, Mgr, PhD) és a posztgraduális képzés hallgatói.”

(Forrás: https://www.fpu.sk/wp-content/uploads/struktura-podpornej-cinnosti-2023.pdf)

E lépést őszintén nem értjük, és az FPU eddigi politikájával teljesen ellentétesnek tűnik, amelyet egyébként nagyon progresszívnek tekintettünk, és úgy volt beállítva, hogy a független alkotóknak nyújtson támogatást, akik intézményi háttér nélkül bizonytalan és prekariátusi körülmények között léteznek.

A hallgatók számára az FPU ösztöndíja gyakran az egyetlen lehetőség arra, hogy a képzésük alatt lehetőségük legyen időt szakítani az önálló alkotásra és kutatómunkára, máskülönben a diákok többsége különböző diákmunkák, illetve rövidtávú munkák segítségével – amelyeknek semmilyen kapcsolatuk nincs a művészettel – van rákényszerítve a megélhetésért dolgozni. A B kategóriás, a kezdő alkotók számára biztosított ösztöndíjakra úgy tekintettünk, mint kifejezetten e művészi csoportok és kulturális dolgozók fontos támogatására, valamint a helyi kulturális termelés gazdagításának eszközére. Ráadásul a magánalapítványok forrásaiból való támogatást a fiatal alkotók egy része morálisan problematikusnak tartja, ezért annál fontosabb, hogy a támogatás nyilvános forrásokból legyen elérhető számukra. 

Megértjük, hogy az FPU mint intézmény nehéz anyagi helyzetben van: elárasztva rengeteg pályázattal, a költségvetés növelése nélkül. A diákság általános kizárását az ösztöndíjra való pályázásból azonban nem tekintjük igazságosan beállított mechanizmusnak, és úgy véljük, hogy lehetséges lenne a jogosult pályázók újradefiniálásának szisztematikusabb és igazságosabb módszereiről gondolkodni.

Az FPU-t nyilvános magyarázatra, ezen lépésének megmagyarázására kérjük.

A Kapitál havilap szerkesztősége

A nyílt levelet itt lehet aláírni.

FRISSÍTÉS

A Művészeti Alap a Kapitál folyóirat nyílt levelére írt válaszában korábbi döntését azzal indokolta, hogy a hallgatók által beadott pályázatok az Alap által támogatott projektek elhanyagolható részét képezik (2022-ben 1533 pályázat érkezett, ebből a hallgatók részéről összesen 23 projekt volt sikeres), valamint, hogy a hallgatói pályázatok adminisztrációja bonyolult, ugyanis sok esetben nem lehet meghatározni, hogy az adott pályázat egyúttal iskolai projekt-e (az Alap ugyanis iskola projekteket nem támogat). Az Alap 2023-ban egy új programot indított az állami egyetemek számára, aminek keretén belül pályázni lehet hallgatói munkák bemutatására Szlovákiában és külföldön egyaránt. A Művészeti Alap válasza teljes terjedelmében itt olvasható.

Fordítás: Lenka Nagyová

Borítókép: FORTEPAN (265810)