ATELIER: Ádám Éliás

Ádám Éliás sa narodil v roku 1989 v Košiciach. Vyštudoval učiteľstvo kreslenia na Prešovskej univerzite v Prešove, v roku 2020 absolvoval odbor sochárstvo na Maďarskej univerzite výtvarných umení v Budapešti (Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest), jeho mentormi boli sochári Pál Kő a Géza Sallai. Pre jeho tvorbu je charakteristické používanie viacerých materiálov: popri bronze, železe a keramike skúma možnosti využívania porcelánu, v jeho dielach sa objavujú aj staré textílie či hrdzavé kovové súčiastky. Najnovšie, a dokladá to aj video z jeho ateliéru, začína vo svojich dielach využívať aj železničné podvaly a röntgenové snímky. 

Vracajúcim sa motívom jeho tematického výberu je povoz a jeho symbolika; okrem toho ho ako umelca zaujíma vzťah človeka k pominuteľnosti. Popri tvorbe umeleckých diel sa venuje aj realizácii úžitkovej keramiky a rekonštrukcii sochárskych diel.