O nás

Kontur Art Project je nezávislá platforma výtvarného umenia, ktorá bola spustená v roku 2021 s cieľom vytvoriť v oblasti výtvarného umenia na Slovensku nový priestor pre verejnosť. Naším cieľom je zabezpečiť miestnym umelcom, iným aktérom v oblasti umenia, ako aj iniciatívam v oblasti výtvarného umenia priestor na prezentáciu, zároveň sa usilujeme o prezentáciu v regionálnom aj v globálnom kontexte. Osobitnú pozornosť venujeme výtvarným umelcom maďarskej národnosti na Slovensku, čím napomáhame ich zviditeľneniu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

V Magazíne Kontur publikujeme články v troch jazykoch – v maďarčine, slovenčine a angličtine –, čím chceme zmenšiť izolovanosť vyplývajúcu z jazykovej bariéry. V článkoch nájdete kritické posúdenia výstav, recenzie teoretických publikácií, konferenčné správy, vlastné štúdie, odborné rozhovory či krátke filmy, ktorými predstavujeme výstav, múzeá a miestnych umelcov.

Dlhodobým cieľom projektu je vytvorenie on-line archívu, ktorý by digitalizoval pozostalosti maďarských výtvarníkov žijúcich na Slovensku, a sprístupňoval by ich nielen pre odborný výskum, ale aj pre širšiu verejnosť.

impresum

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR, ZODPOVEDNÝ REDAKTOR:

Renáta Sz. Bodó

renata.sz.bodo@kontur-art.com

 

ŠÉFREDAKTOR:

Nagy Zsófia          

zsofia.nagy@kontur-art.com           

                           

SLOVENSKÁ REDAKCIA:             

Lenka Nagyová

Eva Dénesová

                

ANGLICKÁ REDAKCIA: 

Áron Rossman

Martha Kicsiny

                                    

FILMOVÝ ODBORNÍK:          

Péter Pál Szabó 

 

TECHNICKÁ PODPORA:

Lukáš Mislivec

Endre Takács

 

HOSŤUJÚCI REDAKTORI:  

Boglárka Balajthy

Katalin Bódi

Lili Boros

Noémi Czinege

Dóra Dekovics

Magdolna Gucsa

Katalin Havran

Bianka Izsák Boda

Gábor Kulcsár

Boróka Lipka

Katalin Ludmán

Kata Martincsák

Juci Menyhért

Gréta Süveges

Annamária Szabó

András Teleki

Edit Vass

Mátyás Zagiba

                                             

SPRAVODAJSKÝ MATERIÁL:

info@kontur-art.com

Vydáva: Občianske združenie KONTUR Polgári Társulás

              Jazdecká 5236/1 94002 Nové Zámky

 

ISSN 2730-0935