umenie na mieste cover

Projektová výzva na vytvorenie umeleckých diel na voľných priestranstvách

Organizácia Košice Región Turizmus a Košický samosprávy kraj vyhlasujú druhý ročník projektu s názvom Umenie na mieste X, ktorého cieľom je rozšíriť zbierku minuloročných land art diel a vytvoriť z verejných priestranstiev externú galériu. Projekt s názvom Umenie na mieste X sa snaží rozvíjať región na princípe ekoturizmu, v prieniku umenia, človeka, prírody a miestnych špecifík.

Ako v minulosti, tak aj teraz je kurátorom projektu historik umenia a umelecký spisovateľ Peter Megyeši. Členmi poroty sú riaditeľka Východoslovenskej galérie Dorota Kenderová; architektka a urbanistka Viktória Mravčáková; výtvarný teoretik Peter Tajkov; výtvarný teoretik Adrián Kobetič; výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková; architektka a stavebná inžinierka Katarína Onderková a destinačný manažér Attila Török.

Víťazné diela minulého ročníka si môžete od júna pozrieť v Zádielskej doline, pri Senianskych rybníkoch, pri Herlianskom gejzíre, pri Turzovskom jazere, respektíve pri letohrádku Sans Souci v Iliašovciach.

Do prvého kola výzvy sa môžu autori prihlásiť do 30. novembra 2023. Víťazný autor alebo umelecký kolektív dostane odmenu vo výške 3000 eur, náklady na realizáciu diela budú podporené do výšky maximálne 12 000 eur.

Prihlášku a ďalšie podmienky nájdete na tomto odkaze.